1. Zvažujete zavedení některého ze systémů ISO 9001, 14001 nebo OHSAS 18001?
 2. Potřebujete provést školení zaměstnanců?
 3. Chcete se připravit na certifikační audit?
 4. Potřebujete proškolit interní auditory?
 5. Chcete začít s aplikací moderních nástrojů zlepšování kvality?
 6. Máte zájem o zavedení a certifikaci jiného systému managementu?

Nabízím zavedení a údržbu následujících systémů

 1. ISO 9001 – Systém managementu kvality
 2. ISO 14001 – Systém environmentálního managementu (životní prostředí
 3. OHSAS 18001 - Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dále nabízím

 1. Provádění interních auditů výše uvedených systémů
 2. Školení interních auditorů, představitelů vedení pro systém a dalších funkcí systému managementu
 3. Obecná školení zaměstnanců týkající se zavedeného systému a jeho požadavků
 4. Outsourcing výše uvedených systémů (komplexní údržba v měsíčních intervalech);
 5. Příprava na certifikační a zákaznické audity
 6. Certifikace výrobků – pomoc při zpracování systému řízení výroby a související dokumentace potřebné k udělení Prohlášení o shodě na nový výrobek uváděný na trh

Nové techniky kvality

 1. Statistické metody a regulace procesu – SPC
 2. Ishikawovy metody příčin a následků
 3. Analýzu příčin vzniku vad a jejich důsledků – FMEA
 4. Zavedení benchmarkingu – sebehodnocení

Co Vám (Vaší organizaci) zavedený systém ISO přinese?

1. Konkurenční výhodu

 1. Usnadnění získávání nových zakázek (kde je podmínkou certifikát)
 2. Možnost účastnit se výběrových řízení (Státní zakázky - kde je podmínkou certifikát)
 3. Zvýšení prestiže u stávajících zákazníků

2. Zvýšení efektivity činností

 1. Zavedený systém ve Vaší organizaci vytvoří podmínky, pro jednoznačné určení odpovědností, pravomocí a kontrolních bodů
 2. Zavedené procesní řízení
 3. Definuje pracovní postupy

3. Možné zavádění nových nástrojů kvality jako je

 1. Měření spokojenosti zaměstnanců
 2. Měření výkonnosti dodavatelů
 3. Měření výkonnosti jednotlivých procesů použitím nových technik kvality
© 2009-2011 ISO SYSTEM: Všechna práva vyhrazena |
Valašské Meziříčí, Czech Republic