1. Zvažujete zavedení některého ze systémů ISO 9001, 14001 nebo OHSAS 18001?
 2. Potřebujete provést školení zaměstnanců?
 3. Chcete se připravit na certifikační audit?
 4. Potřebujete proškolit interní auditory?
 5. Chcete začít s aplikací moderních nástrojů zlepšování kvality?
 6. Máte zájem o zavedení a certifikaci jiného systému managementu?

ISO 9001 (QMS)

ČSN EN ISO 9001:2009 – Systémy managementu kvality – požadavky

Co tato norma řeší?

Tato norma, stejně jako předchozí její vydání (r. 2001) ze zabývá systémem řízení na základě procesního přístupu.

Mezi základní požadavky této normy patří princip neustálého zlepšování, stanovených kontrolních bodů, jasně definovaných odpovědností a pravomocí a zaměření na výslednou spokojenost zákazníka. Dobře zavedený systém managementu kvality přispívá k zjednodušení a zprůhlednění fungování celé organizace a zvýšení její výkonnosti.

Pro koho je určena?

Je vhodná pro všechny typy organizací, ať už výrobní, poradenské, vzdělávací, servisní, obchodní či organizací státní správy, které se chtějí zaměřit na zefektivnění svého fungování a orientaci na splnění požadavků zákazníků.

Co vám zavedený systém kvality přinese?

 1. Zvýšení konkurenceschopnosti
 2. Zvýšení prestiže Vaší organizace
 3. Zvýšení spokojenosti Vašich zákazníků
 4. Zprůhlednění fungování procesů v organizaci
 5. Zvýšení úspěšnosti ve výběrových řízeních
 6. Možnost účastnit se výběrových řízení pro státní zakázky (podmíněno certifikátem)
 7. Základ pro další zlepšování celé organizace
 8. Snížení organizačních nákladů a mnoho dalšího

Pokud máte zájem o vypracování nabídky, kontaktujte mne.

© 2009-2011 ISO SYSTEM: Všechna práva vyhrazena |
Valašské Meziříčí, Czech Republic