1. Zvažujete zavedení některého ze systémů ISO 9001, 14001 nebo OHSAS 18001?
 2. Potřebujete provést školení zaměstnanců?
 3. Chcete se připravit na certifikační audit?
 4. Potřebujete proškolit interní auditory?
 5. Chcete začít s aplikací moderních nástrojů zlepšování kvality?
 6. Máte zájem o zavedení a certifikaci jiného systému managementu?

OHSAS 18001 (BOZP)

ČSN OHSAS 18001:2008 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – specifikace

Co tato specifikace řeší?

Základním stavebním kamenem této specifikace je identifikace všech možných bezpečnostních rizik vznikajících na pracovištích organizace, které mohou působit na zdraví zaměstnanců. Efektivním řízením a monitorováním těchto rizik je poté účinným způsobem snižovat a tím zvyšovat bezpečnost svých procesů v organizaci.

Pro koho je určena?

Specifikace OHSAS 18001 je vhodná především pro organizace výrobní povahy, kde se zaměstnanci vystavují bezpečnostním rizikům. Je možné ji ovšem aplikovat ve všech typech organizací, které mají v úmyslu zaměřit se na zvýšení bezpečnosti svých zaměstnanců

Zavedením této specifikace v organizaci také dojde k uvědomění se a orientaci v legislativě týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.

Co vám zavedený systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přinese?

 1. Zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců – snížení úrazovosti
 2. Zvýšení image organizace
 3. Zvýšení povědomí a orientace v legislativě týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
 4. Neustálé monitorování a minimalizace bezpečnostních rizik vyskytující se organizaci
 5. Zvýšení ochrany zaměstnavatele v případě sporů vyplývajících z nehod na pracovištích a
 6. mnoho dalšího

Pokud máte zájem o vypracování nabídky, kontaktujte mne.

© 2009-2011 ISO SYSTEM: Všechna práva vyhrazena |
Valašské Meziříčí, Czech Republic