1. Zvažujete zavedení některého ze systémů ISO 9001, 14001 nebo OHSAS 18001?
 2. Potřebujete provést školení zaměstnanců?
 3. Chcete se připravit na certifikační audit?
 4. Potřebujete proškolit interní auditory?
 5. Chcete začít s aplikací moderních nástrojů zlepšování kvality?
 6. Máte zájem o zavedení a certifikaci jiného systému managementu?

Outsourcing systémů řízení

V posledních letech mnoho organizací přenechává některé své činnosti externím firmám (účetnictví, ostraha, úklid, atd.), které přebírají plnou odpovědnost za „outsourcovanou“ jimi dodávanou službu.

Výhodou tohoto řešení je, že specializovaná firma je schopna rychle, kvalitně a s přirozenou zodpovědností naplňovat požadavky, lépe se orientuje v problému a přináší nové řešení..

Pro koho je „outsourcing“ vhodný?

Tento systém zabezpečování fungování systému řízení, je vhodný především pro organizace, které nejsou schopny personálně obsadit funkci manažera systému, ať již z důvodu maximálního vytížení stávajících zaměstnanců, nebo právě z důvodu rozhodnutí managementu, tuto oblast zajistit dodávkou komplexní služby. Rozsah outsourcingu se odlišuje od velikosti organizace, jejího zaměření a počtu zavedených systémů.

Co Vám outsourcing služeb manažera systému přinese?

 1. Lepší zabezpečení funkce systému řízení
 2. Snížení nutných nákladů na zaměstnance odpovědného za systém
 3. Vyšší odbornost a zkušenosti manažera systému
 4. Možnost ostatních zaměstnanců se věnovat především své práci
 5. a mnoho dalšího

Co vše outsourcing obsahuje?

 1. Komplexní údržbu systému
 2. Implementaci novinek v oblasti zavedeného systému a tím jeho aktuálnost
 3. Provádění interních auditů nezaujatým auditorem
 4. Aktualizaci legislativních požadavků
 5. Aktuálnost užívané dokumentace
 6. Příprava podkladů pro přezkoumání systému managementu vedením
 7. Komunikace s certifikačním orgánem
 8. Maximální zastupování při certifikačních auditech
 9. Sledování firemních procesů, analýza a zlepšování
 10. a mnoho dalšího
© 2009-2011 ISO SYSTEM: Všechna práva vyhrazena |
Valašské Meziříčí, Czech Republic