1. Zvažujete zavedení některého ze systémů ISO 9001, 14001 nebo OHSAS 18001?
 2. Potřebujete provést školení zaměstnanců?
 3. Chcete se připravit na certifikační audit?
 4. Potřebujete proškolit interní auditory?
 5. Chcete začít s aplikací moderních nástrojů zlepšování kvality?
 6. Máte zájem o zavedení a certifikaci jiného systému managementu?

ISO/TS 16949:2009

Co tato technická specifikace řeší?

Rozvojem automobilového průmyslu došlo k požadavku většího přizpůsobení systémů managementu kvality pro potřeby jeho dodavatelů. Vznikla nová Technická specifikace ISO/TS 16949 Systémy managementu kvality – Zvláštní požadavky používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu.

Pro koho je určena?

Tato specifikace oproti normě ISO 9001 obsahuje konkrétnější požadavky na systém výroby, kontrolu, využití statistických metod při výrobě apod. Jak už z názvu vyplývá, je tedy zaměřena na dodavatele součástí pro automobilový průmysl. Dnes je celosvětově uznávána.

Co vám zavedený systém kvality přinese?

 1. Splnění podmínky dodavatele pro automobilový průmysl
 2. Zvýšení konkurenceschopnosti
 3. Zvýšení prestiže Vaší organizace
 4. Zvýšení spokojenosti Vašich zákazníků
 5. Zprůhlednění fungování procesů v organizaci
 6. Základ pro další zlepšování celé organizace
 7. Základ pro implementaci dalších systému managementu ISO 14001, OHSAS 18001 apod.
 8. Snížení organizačních nákladů a mnoho dalšího© 2009-2011 ISO SYSTEM: Všechna práva vyhrazena |
Valašské Meziříčí, Czech Republic