1. Zvažujete zavedení některého ze systémů ISO 9001, 14001 nebo OHSAS 18001?
  2. Potřebujete provést školení zaměstnanců?
  3. Chcete se připravit na certifikační audit?
  4. Potřebujete proškolit interní auditory?
  5. Chcete začít s aplikací moderních nástrojů zlepšování kvality?
  6. Máte zájem o zavedení a certifikaci jiného systému managementu?

Certifikace výrobků

Chcete uvést na trh svůj nový výrobek, který podléhá Prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/1997 Sb.? Víte co vše musíte zabezpečit, aby průběh udělení Prohlášení o shodě byl co možná nejplynulejší?

V zákoně č.22/1997 Sb. je stanoveno, co vše musíte naplňovat, abyste byli schopni doložit všechnu potřebnou dokumentaci pro udělení Prohlášení o shodě.

Systém řízení výroby

Nabízím Vám pomoc při vybudování Systému řízení výroby, který je jednou z podmínek pro udělení Prohlášení o shodě a případnou revizi navazující dokumentace, jako jsou technologické postupy, návody k použití a podnikové normy týkající se nového výrobku.
© 2009-2011 ISO SYSTEM: Všechna práva vyhrazena |
Valašské Meziříčí, Czech Republic