1. Zvažujete zavedení některého ze systémů ISO 9001, 14001 nebo OHSAS 18001?
 2. Potřebujete provést školení zaměstnanců?
 3. Chcete se připravit na certifikační audit?
 4. Potřebujete proškolit interní auditory?
 5. Chcete začít s aplikací moderních nástrojů zlepšování kvality?
 6. Máte zájem o zavedení a certifikaci jiného systému managementu?

Můj profil

Jsem poradcem pro systémy řízení ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. Zkušenosti jsem sbíral několik let u přední konzultační společnosti. V průběhu let jsem si vytvořil vlastní pohled na implementaci a fungování systémů řízení ve firmách, které pro svoji snadnou funkčnost, musejí být šité přímo na míru.

Vystudoval jsem obor Řízení kvality na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. V kombinaci s nabitými zkušenostmi z praxe disponuji potřebným know how pro zavedení a následné rozvíjení systémů řízení. V případě zájmu Vám pomohu zavést nové techniky kvality, které výrazným způsobem zlepší kvalitu produktů ve Vaší organizaci.

Osobní certifikáty

připravuje se

Lokality, kde působím

 1. Zlínský kraj
 2. Moravskoslezský kraj
 3. Olomoucký kraj
 4. Jihomoravský kraj
 5. Vysočina
 6. Praha
 7. Žilinský kraj
 8. Trnavský kraj
 9. Bratislava


© 2009-2011 ISO SYSTEM: Všechna práva vyhrazena |
Valašské Meziříčí, Czech Republic